Articles

Us convidem a enviar treballs que reflecteixin tant obres acabades com treballs en curs, que continguin idees originals i prometedores.
Acollim els següents tipus de comunicacions:

  • Artícles curts (2-4 pàgines)
  • Artícles llargs (8-10 pàgines)

Els treballs llargs enviats seran revisats per igual en funció de la qualitat tècnica, la relació amb els temes de la conferència, l’originalitat, la rellevància, la importància i la claredat.

S’avaluaran els treballs breus segons la seva significació en la recerca considerant-los com a mostra de treballs en curs. Totes les contribucions han de ser originals.

Els treballs breus acceptats es presentaran majoritàriament com a pòsters.

Guia pels autors

Els artícles enviats han de complir amb els següents criteris:

  • Els artícles s’han d’escriure en anglés per ser publicats a les actes del congrés.
  • Els artícles s’han d’enviar en format PDF, seguint les guies de format de IOSPress. Les instruccions detallades, plantilles i fulls d’estil a emprar en la preparació dels manuscrits estan disponibles a: https://www.iospress.nl/service/authors/latex-and-word-tools-for-book-authors/
  • Els artícles no han d’incloure numeració de pàgina.
  • Tots els artícles han de contenir un resum breu (abstract) i paraules clau.

Publicació

Els artícles llargs i curts acceptats es publicaran al llibre d’actes del congrés de la col·lecció “Frontiers in Artificial Intelligence and Applications” d’IOS Press.
Les versions finals dels artícles acceptats han de seguir les mateixes directrius de format d’IOS Press.

Hi haurà dos números especials de revistes indexades per enviar-hi les versions exteses dels millors artícles de la conferència, a les revistes, IJCIS i IJAIT:

International Journal of Computational Intelligence Systems (IJCIS)

Els articles acceptats al CCIA poden ser extesos i es poden enviar al número especial de la revista: International Journal of Computational Intelligence Systems (IJCIS). Els socis EUSFLAT poden tenir l’article gratuït. Podeu afiliar-vos a EUSFLAT amb un descompte si sou socis també de l’ACIA: https://eusflat.org/members-membership.html.

International Journal on Artificial Intelligence Tools (IJAIT)

Els articles acceptats al CCIA poden ser extesos i es poden enviar al número especial de la revista: International Journal on Artificial Intelligence Tools (IJAIT). Al número especial: Data Mining, Machine Learning and Decision Support Systems in Health Care.